Organizatori

Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

12-14. oktobar 2012.

 

ČETVRTI MEĐUNARODNI KONGRES
PRIMENJENA LINGVISTIKA DANAS

(APPLIED LINGUISTICS TODAY - ALT 4)


- IZAZOVI MODERNOG DOBA -VAŽNI DATUMI

Rok za slanje rezimea: 30. jun 2012. 20. jul 2012.

Obaveštenje o prihvatanju rada: 1. avgust 2012. 20. avgust 2012.KONTAKT

dpls.alas@gmail.com